JANSKO-všeobecné praktické lékařství ,sro

Jsme ordinace všeobecného praktického lékařství a akreditované pracoviště s možností školení budoucích lékařů.

Lékaři:
MUDr. Jarmila Škodová
Atestace ze všeobecného praktického lékařství
MUDr. Jan Škoda
Atestace ze všeobecného praktického lékařství
MUDr.Jan Lukša
Atestace ze všeobecného praktického lékařství
Sestry:
Jitka Salcmanová
Diplomovaná zdravotní sestra